6/ Życiorys - Sława świętości Matki Założycielki

Opinia o świętości Matki Kazimiery Gruszczyńskiej jest wciąż żywa. Dokumenty archiwalne, jakimi dysponuje Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, pokazują, że opinia ta istniała już za jej życia i trwa do dziś. Po śmierci Założycielki siostry zabezpieczyły pamiątki, jakie pozostały po Matce Kazimierze, a także jej pisma.

Do nauczania Założycielki odwołują się kolejne przełożone generalne zgromadzenia, zalecając siostrom korzystanie z jej dziedzictwa duchowego, zachęcając do czerpania z przykładu życia. W zgromadzeniu istnieje także indywidualne, osobiste przekonanie sióstr o świętości Matki. Już w pierwszych dniach i miesiącach po jej śmierci siostry prosiły o drobne pamiątki, zdjęcia Założycielki, spisanie życiorysu. Od początku nawiedzany i troską otaczany jest jej grób.

Przekonanie o świętości Matki przejawia się również w prośbach zanoszonych przez jej pośrednictwo. Od 1997 r. w domach zgromadzenia odmawiana jest modlitwa, zatwierdzona przez Kurię Metropolitalną w Warszawie o uproszenie łask za wstawiennictwem Matki Kazimiery. Od 1-9 każdego miesiąca siostry wspólnie odmawiają tę modlitwę w powierzanych intencjach.

Od pierwszych lat po śmierci Założycielki do dziś obchodzone są rocznice związane z jej życiem (urodziny, imieniny, rocznica śmierci), organizowane są wieczornice, akademie, sympozja jej poświęcone, odprawiane są także Msze św. o łaskę wyniesienia Matki na ołtarze. Opinię o świętości Kazimiery Gruszczyńskiej podzielają nie tylko siostry franciszkanki od cierpiących, ale także osoby spoza zgromadzenia, którym dane jest bliżej poznać jej osobę (kapłani, teolodzy, siostry innych zgromadzeń honorackich, a także osoby świeckie).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz