RADY MATKI KAZIMIERY GRUSZCZYŃSKIEJ W PRACY NAD SOBĄ

1/ Łaska łaskę pomnaża.

2/ Pilnuj modlitwy, idź drogą posłuszeństwa, a nigdy nie zbłądzisz. To prosta droga do szczęścia.

3/ Czuwaj nad obecnością Bożą, a wtedy mowa Twoja będzie rozważna, z Boga i dla Boga. O to się staraj, błagaj o pomoc Matki Najświętszej, a na pewno Ci [jej] nie odmówi.

4/ Buduj więc kościół Panu nad Pany w sercu swoim, a to Ci da szczęście, pokój duszy.

5/ Pierwsze - modlitwa
Drugie - skupienie.

6/ Pracując przy łasce Bożej, można coś w naszej nędzy wykuć.

7/ Życie ubiega, wieczność przed nami.

8/ Oj, pamiętajcie, że nas to nie wytłumaczy, jakie bowiem warunki nas otaczają, czy sprzyjające, czy trudne - to Królestwo Boże w nas i tegośmy zawsze strzec powinny.
9/ Każdy dzień uważaj jako ostatni zarobek na wieczność.

10/ Nade wszystko pilnuj dobrej modlitwy.

11/ Wszystko przeminie, wieczność czeka. Dążmy do niej codziennie. Ale taka będzie, na jaką zarobimy, więc o tym głównie pamiętajmy.

12/ Panuj nad wybuchami, bo to odbiera pokój duszy.

13/ „Błogosławieni pokój czyniący" - w te słowa samego Pana Jezusa wsłuchaj się i staraj się zastosować ku pocieszę Serca Bożego.

14/ Unikaj próżnego gadulstwa, a znajdziesz więcej czasu na rozmowę z Panem Jezusem.

15/ Przede wszystkim panuj nad sobą, aby tych wybuchów [a] nawet drażliwości nie ujawniać.

16/ Weź się do czuwania, do pracy nad sobą.

17/ Proś Pana Jezusa, módl się i czuwaj nad sobą (...). Pan Jezus pomocy nie odmówi.

18/ Wszystko, co nie jest w duchu Bożym, powinno budzić żal i chęć pracy, aby się z tego poprawić.

19/ Modlitwa, posłuszeństwo, miłość wspólna - do tego się stosujcie, a błogosławieństwo Boże będzie z Wami.

20/ Jeżeli szemrzesz, sama grzeszysz i drugich do tego prowadzisz.

21/ Prawda, że pokój mieć powinniśmy i przy łasce Bożej mieć go można, ale trzeba ciągłego czuwania.

22/ Proszę i błagam, aby [wśród was] nade wszystko panował duch Boży, ćwiczenia wspólne, cichość, wzajemna pomoc.

23/ Dobre i złe spod kamienia wypuści kiełek i ujawni się.

24/ Dobry przykład wiele może, ale też i zły przykład wiele złego sprowadzić może. Módl się o światło łaski Bożej i pracuj, aby tego unikać.

25/ Nie patrz na osobę, ale na zadanie. Niech żywa wiara ożywia [działanie], a wszystko na korzyść duszy się obróci.

26/ Trzeba się pokonywać, aby Pan i Mistrz nie wykreślił hardego, zuchwałego żołnierza ze swojej chorągwi.

27/ Nędza nasza wielka. To prawda, ale mamy przy łasce Bożej moc wielką, której żadna potęga skruszyć nie może, o ile się nie poddamy.

28/ (...) postęp przy łasce Bożej zależy od nas samych.

29/ Aby tylko w tej wszechświatowej wojnie dusza nasza nie schodziła z pola walki wewnętrznej, a przy łasce Bożej odnosiła zwycięstwo i swą nędzną naturą. Daj to, Boże, bo w tym nasza wygrana.

30/ Co będzie, Bogu wiadomo.

31/ Nie burzyć się na innych, tylko na siebie.

32/ (...) jeżeli w każdej chwili pamiętać będziemy, że Bóg na nas patrzy - będziemy jak w fortecy.

33/ Zaręczam Cię, że tak w złe, jak i w dobre można się wdrożyć.

34/ Oko Boże wszędzie nas śledzi, a sumienie jako sędzia, też nas nie opuszcza aż do śmierci.

35/ Codziennie oczyszczajcie uczucia Wasze z różnych upodobań i przywiązań, choćby to były nieznaczne rzeczy. I co dzień uprzątajcie serca, wymiatajcie z nich wszystko. Przygotujcie Panu Jezusowi mieszkanie, aby chętnie w nim przebywał.

36/ Ażeby otrzymać dużo, trzeba się pilnować, aby otrzymanej łaski nie stracić.

37/ Usiłujmy we wszystkim, choćby i trudno było, pełnić wolę Bożą. Ufajmy w pomoc i błogosławieństwo Boże. Tego chyba wszyscy pragniemy, a Pan Jezus daje nam swą radę: „proście, kołaczcie a otrzymacie". Idźmy tą drogą.

38/ Cieszcie się ze wszystkiego i w każdej chwili.

39/ Przecież nieprzyjaciel nie śpi. Oj, czuwa, dziś może z większą przebiegłością niż kiedykolwiek. Ale mimo to on siły nie ma, aby skrępować wolę naszą.

40/ Czuwaj nad każdym słowem, nad każdym wejrzeniem, wznoś często akty strzeliste, odmawiaj „Pod Twoją obronę". Tak się ratując, wyjdziesz na cało. Nic nie stracisz na duchu, ale zyskasz.

41/ Bojowaniem jest życie nasze, nigdzie bezpieczni nie jesteśmy. Modlitwa, życie wewnętrzne, uznanie swej nędzy i ufność w pomoc Bożą - to nasz ratunek, to nasza twierdza.

42/ Pan Jezus zostawił nam skarby niewyczerpane na ciągły okup, ale obowiązkiem naszym pracować nad sobą, pokonywać się, użyć tych środków, jakie nam nauką i przykładem swym wskazuje.

43/ Tylko usilna praca nad sobą da Ci szczęście i drugim [go] jeszcze udzielisz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz