3/ Czystość

1. Siostra naśladując niepokalaną czystość Najświętszej Dziewicy, wystrzegać się powinna z jak największą pilnością wszelkich upadków przeciwnych tej cnocie – myślą, słowem lub czynem.
2. Dalej, unikać ma niekoniecznych nawiedzeń, szczególnych uprzejmości, przesadnych przymileń, osobistych prezentów, a tym bardziej zażyłości z mężczyznami. Wszędzie niech zachowa się z taką powagą i skupieniem, iżby uczynić niemożliwą wszelką poufałość.
3. Nigdy i nigdzie nie będzie pozostawać, i to pod żadnym pozorem, osobno z mężczyznami, jeżeli to od niej zależeć będzie. Unikać ma z nimi podróży, jedzenia, rozmów, śpiewów, a nawet mówienia o nich, chyba żeby to wszystko było w miejscach i okolicznościach oddalających wszelkie podejrzenia.
4. Gdy z obowiązku wypadnie jej być na jakiejś sesji lub załatwiać sprawy u kapłanów, lekarzy lub w urzędach, niech udaje się tam z drugą siostrą, chyba że byłaby poważniejsza wiekiem. Starać się ma także, by o zmierzchu nie wychodzić pojedynczo (czy do chorego czy też w innej sprawie).
5. W obcowaniu także ze swoimi towarzyszkami niech zachowa należną skromność, strzegąc się oznak zbytecznej poufałości.
Każda powinna spać na osobnym posłaniu i od tego przepisu niema dyspensy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz