6/ Miłość

1. Ażeby naśladować miłość błogosławionej Bogarodzicielki, siostra nasza będzie żywiła serdeczny szacunek dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla ubogich, a tym bardziej dla oblubienic Pańskich, przez łagodne i uprzejme zachowanie się, przez uprzedzania w usługach i chętne wyręczanie, a nie wymaganie usług dla siebie. Przez niemieszanie się do cudzych spraw i zajęć, przez wystrzeganie się rozkazywania drugim, przycinania lub strofowania bez upoważnienia, wspominania rzeczy przykrych dla drugich albo mówienia źle o nieobecnych.

2. Okaże także miłość, jeśli troskliwie będzie wchodziła w potrzeby osób sobie powierzonych i będzie te potrzeby zaspokajała, jeśli chętnie będzie służyć chorym, pocieszać w smutku, jeśli pokornie będzie napominała błądzących, a w razie braku poprawy powie o tym przełożonym, aby oni skuteczniej ten obowiązek miłosierdzia duchowego spełnili.

3. Nie będzie się jednak wdawać w przewodnictwo duchowe bez upoważnienia i strzec się ma z największa ostrożnością, jak niebezpiecznej zarazy, przyjaźni partykularnej, poufnej i zmysłowej z towarzyszkami swoimi, ale kochać ma wszystkie miłością świętą, duchową i powszechną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz