8/ Umartwienie

1. Umartwienie Najświętszej Maryi Panny siostra nasza będzie naśladować w ten sposób: odstępować będzie od swego zdania i od swojej woli, powściągać będzie swoją wyobraźnię, hamować i opanowywać swoje skłonności i uczucia, a także będzie przyjmować w duchu pokuty i ofiary wszystkie niewygody, utrudzenia i upokorzenia.
Dla umartwienia smaku, oprócz postów kościelnych, zachowa wstrzemięźliwość od mięsa w środę każdego tygodnia, od czego wolna będzie poza domem. Zachowa także post w wigilię Niepokalanego Poczęcia, w wigilię Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i przed uroczystością św. Ojca Franciszka.
Przyjmuje trzy razy w ciągu dnia posiłki. Jednakże przełożona, według swego uznania, może dodać podwieczorek. Bez potrzeby i pozwolenia nie będzie siostra przyjmowała posiłków poza godzinami ustalonymi, a od postów kościelnych, w razie słusznej potrzeby, musi mieć dyspensę kościelną.
2. Będzie umartwiać także swoje zmysły, przede wszystkim oczy, powstrzymując się od spojrzeń ciekawych i od wpatrywania się w przedmioty niebezpieczne.
Za najpotrzebniejsze dla siebie uważać będzie umartwienie języka. Będzie się starać, by każda jej rozmowa z siostrami lub ludźmi świeckimi była jawna, pokorna, skromna, miła, roztropna, pobożna i budująca. Strzec się powinna rozmów o kapłanach, spowiednikach, przełożonych i o rzeczach światowych (niestosownych), chyba z roztropną ostrożnością i zawsze w duchu miłości.
3. Oprócz tego, wyjąwszy dwie godziny rekreacji, tj. po obiedzie i po kolacji, i to czego miłość względem chorych i przychodzących wymaga, nie powinna wcale rozmawiać, chyba o tym tylko, czego słuszna potrzeba wymaga, zawsze jednak głosem przyciszonym.
4. W Wielkim Tygodniu i w piątki – opuszcza się zwykle rekreacje. Ścisłe zaś milczenie (silentium magnum) zachowa od wieczornych modlitw do rannych, tudzież w godz. 14-15 jako godzinę konania Pana Jezusa.
Dla zadośćuczynienia za przekroczenia popełnione przez łamanie przepisów Reguły i niniejszym Konstytucji, wyzna swoje winy co tydzień i odprawi naznaczoną pokutę.
Nadto w każdy piątek dopełni umartwienia, które jej naznaczy przełożona.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz