Bp Henryk Tomasik: edykt o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

Radom, dnia 27 lutego 2013 r.
L. dz. 167/13


Edykt 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, pismem – z dnia 6 maja 2011 roku – S. Lucyny Czermińskiej, postulatorki tego Zgromadzenia, zwróciło się do Biskupa Radomskiego z prośbą o przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, Założycielki tegoż Zgromadzenia Zakonnego.

Służebnica Boża urodziła się dnia 31 grudnia 1848 r. w Kozienicach. Od najmłodszych lat swoje życie pragnęła poświęcić Panu Bogu. Mając 20 lat, podczas Mszy św. odprawionej w jej intencji złożyła ślub czystości. W 1875 r. wstąpiła do Posłanniczek Serca Jezusowego, pierwszego zgromadzenia bezhabitowego założonego przez o. Honorata Koźmińskiego. W 1882 r., na polecenie o. Honorata objęła kierownictwo warszawskiego zakładu dobroczynnego „Przytulisko”, w którym miała utworzyć wspólnotę zakonną. 

Nową rodzinę zakonną, oddającą się posłudze chorym i cierpiącym – Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących – Matka Kazimiera prowadziła przez 45 lat. Z jej inicjatywy powstało wiele instytucji mających na celu niesienie pomocy cierpiącym (przytułki, sierocińce, szpitale, ambulatoria, dom dla samotnych matek). Na polecenie Założycielki swoją posługą siostry obejmowały także chorych w domach prywatnych. Staraniem Kazimiery Gruszczyńskiej zostały wybudowane dwie publiczne kaplice: w Warszawie przy ul. Wilczej 7, pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz w Kozienicach, pw. Św. Józefa. Kandydatka na ołtarze zmarła w opinii świętości w Kozienicach, dnia 17 września 1927 r. 

Po zapoznaniu się z opinią teologów-cenzorów oraz Relacją Komisji Historycznej, zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego (Sanctorum Mater art. 41-42), zwróciłem się - pismem z dnia 15 lutego 2012 r. – do Konferencji Episkopatu Polski o opinię w sprawie stosowności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Kazimiery Gruszczyńskiej. Otrzymałem opinię pozytywną (SEP - D 6.3-2). W myśl przepisów prawa (Sanctorum Mater art. 45-46) poprosiłem Kongregację Spraw Kanonizacyjnych o sprawdzenie, czy ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma przeszkód, aby rozpocząć wspomniany proces. Pozytywną odpowiedź na przedłożoną kwestię otrzymałem pismem z dnia 16 stycznia 2013 r. (Prot. N. 3047-1/12). 

Zwracam się zatem z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości w przedłożonej sprawie, zarówno pozytywne jak i negatywne, aby zechcieli przekazać je do Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, do dnia 30 września 2013 r. 
Bp Henryk Tomasik
Biskup Radomski
Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
Kanclerz Kurii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz