Proces beatyfikacyjny rozpoczęty

W sobotę 6 kwietnia w Kozienicach w kościele pw. Św. Krzyża uroczyście rozpoczął się proces beatyfikacyjny Kazimiery Gruszczyńskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Uroczystość składała się z dwóch części mszy świętej w intencji beatyfikacji, a po niej rozpoczęcie procesu i zaprzysiężenie Trybunału.

W wydarzeniu tym uczestniczyli: biskup diecezji radomskiej Henryk Tomasik, przedstawiciele kurii, członkowie trybunału beatyfikacyjnego, księża, w tym proboszczowie obu kozienickich parafii, siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek od Cierpiących oraz z zaprzyjaźnionych zgromadzeń zakonnych, przedstawiciele władz samorządowych w tym burmistrz Tomasz Śmietanka, jego zastępca ds. społecznych Małgorzata Bebelska, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Prawda oraz przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak. W uroczystości udział wzięli także Rycerze Kolumba, którzy za swą patronkę wybrali właśnie matkę Kazimierę Gruszczyńską. Podczas mszy świętej ks. kanonik Kazimierz Waldemar Chojnacki, proboszcz parafii pw. św. Krzyża powitał zgromadzonych i przybliżył informacje czym jest świętość dla współczesnego człowieka. Podczas kazania biskup Tomasik zaapelował, aby każdy z wiernych był apostołem bożego miłosierdzia. A wzorem dla nas może być matka Kazimiera. Po mszy świętej miało miejsce uroczyste rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego pod przewodnictwem biskupa Tomasika. Została otwarta I sesja trybunału i nastąpiło jego zaprzysiężenie. Członkowie trybunału złożyli przewidzianą prawnie przysięgę o zachowaniu tajemnicy w sprawach dotyczących procesu oraz zachowaniu wierności i staranności odnośnie do podejmowanych w procesie działań. W jego skład weszli ordynariusz diecezji radomskiej Henryk Tomasik, ks. Marek Polak – delegat biskupa, ks. Marek Fituch promotor sprawiedliwości, ks. Sławomir Szustak – notariusz i ks. Grzegorz Tęcza notariusz pomocniczy oraz postulatorka sprawy siostra dr Lucyna Czermińska.

Starania o beatyfikację swej matki założycielki siostry franciszkanki od cierpiących zaczęły kilka lat temu. 27 lutego bieżącego roku biskup ordynariusz diecezji radomskiej ogłosił publicznie intencję rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, a następnie wyznaczył Trybunał do jego przeprowadzenia. Po zakończeniu prac w diecezji materiał zebrany przez Trybunał zostanie przesłany do Stolicy Apostolskiej, tam nastąpi dokładne zbadanie otrzymanych tekstów, przygotowanie tak zwanych positio – sumarycznego opracowania w całości zebranych materiałów i dyskusja nad nimi. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Spraw Kanonizacyjnych, sprawozdanie zostanie przedłożone Ojcu Świętemu, który ma wyłączne prawo aprobaty heroiczności cnót i cudu. Po uzyskaniu aprobaty papieskiej, zostanie przygotowany stosowny dekret, który zakończy proces dowodzenia. Publikacja drugiego z tych dekretów, czyli publikacja o cudzie wieńczy całość procesu i otwiera drogę do ustalenia daty beatyfikacji.

Dzień przed rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego w piątek 5 kwietnia na grobie Kazimiery Gruszczyńskiej na warszawskich Powązkach kwiaty złożyli zastępca burmistrz ds. społecznych Małgorzata Bebelska oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Prawda.

Siostra Kazimiera Gruszczyńska urodziła się w 1848 roku w Kozienicach. Pochodziła z rodziny szlacheckiej, była osobą wykształconą. W 1869 r. złożyła prywatny ślub czystości. W 1875 roku wstąpiła do tworzącego się ukrytego zgromadzenia Posłanniczek Serca Jezusowego. Profesję złożyła 1 czerwca 1879 r. Wspólnie z ojcem Honoratem Koźmińskim założyła w 1882 roku Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Swe życie związała z pomocą drugiemu człowiekowi. Pomagała, biednym, chorym, zakładała przytułki.

Kazimiera Gruszczyńska zmarła w 1927 roku w swym rodzinnym mieście. Pochowana została w Warszawie na cmentarzu powązkowskim. Jej działalność kontynuowana jest przez siostry zakonne. Aby bliżej poznać historię jej życia można wybrać się do siedziby zgromadzenia w Kozienicach przy ul. Konstytucji 3 maja. Jest tu izba pamięci poświęcona matce założycielce. Zgromadzono w niej przedmioty, którymi na co dzień posługiwała się Kazimiera Gruszczyńska. Jej meble, suknie , różańce, teksty przez nią pisane, modlitewniki, które w jej rodzinie przekazywane były z pokolenia na pokolenie oraz różne ciekawostki jak np. te czekoladki przekazanie jej przez papieża Piusa XI. Izba ta jest udostępniana wszystkim chętnym do zwiedzania, w przypadku większych grup należy wcześniej umówić wizytę.


(Powyższy tekst pochodzi ze strony internetowej Kozienickiego Domu Kultury - http://www.dkkozienice.pl/)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz