Sprawozdanie z zakończenia procesu beatyfikacyjnego Matki Kazimiery Gruszczyńskiej na szczeblu diecezjalnym w Kozienicach

W Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa w Kozienicach dnia 27 czerwca 2014 roku w kościele pw. Św. Krzyża odbyło uroczyste zakończenie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Założycielki naszego Zgromadzenia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Uroczystości przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej. O godz. 18.00 została odprawiona msza św. dziękczynno-błagalna, po której odbyła się ostatnia sesja - zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Ksiądz Kazimierz Chojnacki, proboszcz parafii św. Krzyża przemawiając do zebranych przypomniał, że rozpoczęcie procesu odbyło się 6 kwietnia 2013 roku w przededniu święta Bożego Miłosierdzia, a dzisiejsza uroczystość jakże bardzo koreluje z tamtą. „W tym czasie trwania procesu patrząc na Matkę Kazimierę zastanawialiśmy się czym jest świętość, czy jest to coś nadzwyczajnego, nieosiągalnego dla przeciętnego człowieka…. Przyglądaliśmy się jej życiu i jej dziełu, a dzisiaj będziemy prosić dobrego Boga , by dał nam łaskę radości z wyniesienia do chwały ołtarzy Matki Kazimiery, by była nasza orędowniczką przed Bożym tronem, by była znakiem, kwiatem najpełniejszym tu pośród kozienickiej ziemi, na której przyszła na świat i tu dopełniła swojego życia".

Ksiądz Biskup Henryk Tomasik w wygłoszonym Słowie mówiąc o postawie Matki Kazimiery i o przesłaniu jej życia nawiązał do wzoru jakim dla niej był Chrystus i Jego postawa wobec Ojca. Ksiądz Biskup powiedział: „Dziękujemy za piękne wzory odpowiedzi Bogu na Jego miłość, dzisiaj szczególnie za Sługę Bożą Matkę Kazimierę Gruszczyńską, która jest jednym z przykładów odpowiedzi na tę odwieczną miłość Ojca i włącza się w to wielkie zadośćuczynienie, które składa Wcielony Syn Boży i pokazuje jak można iść do ludzi w tej postawie „żal mi tego ludu” Mt 15,32, szczególnie wówczas, gdy spotyka się człowieka cierpiącego”.

Rozpoczynając sesję kończącą etap diecezjalny procesu, Ksiądz Biskup przyzywał także Ducha Świętego prosząc Go, aby udzielił nam Swojej mocy i nas prowadził. Następnie Siostra Postulator Lucyna Czermińska przedstawiła sylwetkę Sługi Bożej, a  Ks. Marek Polak, delegat biskupa, przedstawił wyniki prac Trybunału, po czym zebrane materiały przedłożono do zapoznania się i akceptacji Księdzu Biskupowi. Poszczególni członkowie Trybunału złożyli przysięgę, a dotychczasowa siostra postulator Lucyna Czermińska została mianowana portatorem i złożyła przysięgę, że w najbliższym czasie zebrane akta dostarczy do Kongregacji do spraw Świętych w Rzymie. Na zakończenie Ks. Biskup ogłosił, że proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym został definitywnie zamknięty.

Słowa podziękowania po ogłoszeniu zakończenia procesu na szczeblu diecezjalnym skierowała do J. E. Księdza Biskupa i całego Trybunału oraz wszystkich zgromadzonych, wyrażając jednocześnie ogromną radość z przeżywanego wydarzenia Przełożona Generalna Zgromadzenia Matka Jolanta Milanowska. W Uroczystości wzięli udział: Jego Ekscelencja, Ksiądz Biskup Henryk Tomasik, Ordynariusz Radomski, księża proboszczowie i wikarzy obu parafii kozienickich, księża z diecezji radomskiej, księża zaprzyjaźnieni ze Zgromadzeniem, księża kapelani domów sióstr, Matki Generalne i Siostry Zgromadzeń Rodziny Honorackiej, Rycerze Kolumba, przedstawiciele Władz Samorządowych Kozienic, Siostry Franciszkanki od Cierpiących, osoby świeckie zaprzyjaźnione ze Zgromadzeniem oraz kozieniczanie.

Sprawozdanie w Telewizji Internetowej Kozienice
źródło: franciszkanki.vel.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz