11 grudnia – ze wspomnień Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

„Najdroższym moim Siostrom ku pamięci na dzień dzisiejszy. Wielki, Święty on jest dla mnie, bowiem jest rocznicą zaofiarowania się na służbę Bożą w Kozienicach dnia 11 grudnia 1869 r. w czasie Mszy Świętej, przed ołtarzem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w godzinach 7-8. Dziś dopełniły się dni 50-lecia w naszym oratorium przed ołtarzem Świętego Józefa w tejże godzinie.

Wielki dzień Miłosierdzia Bożego. Jak umiałam, składałam swe nieudolne dziękczynienia za ten nadmiar łaski Bożej, że mnie powołać i tyle lat znosić raczył. Ile mego ducha stać, modliłam się za moje ukochane Siostry, obejmując sercem wszystkie domy, żebrałam dla nich o łaskę ducha iście zakonnego, by gorliwość o chwałę Bożą z każdy dniem się wzmagała, panował duch poświęcenia, miłości wzajemnej i bliźniego, a materializm nie miał ponęty.

Bądźcie baczne, zwłaszcza Przełożone, na te zręczne podszepty szatana: o tę zabiegliwość dla podstawy bytu. Pan Jezus o swoich pamięta. Pracę nam przekazał swoim testamentem nasz Ojciec, Święty Franciszek. Ale odróżnijmy zawsze prace w duchu Bożym od materializmu, gdzie ćwiczenia ustępują z pierwszego placu. Niech Was Bóg od tego ustrzeże, bo w tym zguba ducha zakonnego, który jest naszym jedynym celem.

Na pamiątkę dnia dzisiejszego ofiaruję wam obrazek Najświętszej Maryi Panny dany mi przez O. Honorata z błogosławieństwem. Do tego dołączam i ja swoje macierzyńskie błogosławieństwo dla tych, co są i w przyszłości, jeżeli w tym wola Boża, będą. Opiece tej Matki Bożej wszystkie oddaję i modlitwie się Waszej polecam, tak w życiu jak i po śmierci.

Wasza Matka Maria od Świętego Józefa, d.11.12.1919 r.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz