Dziś „17” - dzień szczególnej modlitwy o beatyfikację Matki Kazimiery

       Każdy „17” dzień miesiąca w szczególny sposób jednoczy nas wokół osoby Sł. Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej. Wspominając dzień jej narodzin dla Nieba jeszcze bardziej łączymy się w modlitwie błagalnej, prosząc o wyniesienie Jej do chwały ołtarzy. Pamiętajmy także o tych, którzy prowadzą to dzieło, którym bliska jest sprawa beatyfikacji Matki. Przede wszystkim ogarniajmy modlitwą te osoby, które wierzą we wstawiennictwo Sł. Bożej i za Jej przyczyną polecają Bogu swoje intencje.

Litania do Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kurie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko Boża Nieustającej pomocy, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Święty Kazimierzu, módl się za nami.
Sługo Boża Matko Kazimiero, 
- swoim życiem ukazująca Boga jako Ojca wszystkich ludzi, przyczyń się za nami,
- gorąco miłująca Matkę Najświętszą,
- wierna córko Ojca Honorata,
- od dzieciństwa poświęcona Chrystusowi przez ślub czystości,
- z radością kontemplująca tajemnice różańca,
- niewiasto ewangelicznych błogosławieństw,
- naśladująca Chrystusa w ubóstwie i pokorze,
- miłosierna samarytanko w służbie cierpiącym,
- gorliwa zakonnico,
- wzorze dla sióstr,
- wychowawczyni licznych pokoleń młodzieży,
- założycielko zgromadzenia posługującego chorym i ubogim,
- sumiennie spełniająca swoje obowiązki,
- bezwzględnie zwalczająca swoje wady,
- posłuszna hierarchii kościelnej,
- z pogodnym obliczem zgadzająca się z wolą Bożą,
- pocieszająca chorych, smutnych i złamanych na duchu,
- cierpliwie znosząca wszelkie cierpienia i choroby,
- wzorze bezgranicznego zaufania Opatrzności Bożej,
- pragnąca wypełnić wolę Boża w najdrobniejszej sprawie,
- kochająca krzyż,
- zatroskana o świętość i zbawienie własne i bliźnich
- wierna swemu powołaniu aż do końca,
- orędowniczko nasza u Jezusa i Maryi.

Sługo Boża Matko Kazimiero,
przyczyń się za nami!

Modlitwa: Boże, najlepszy Ojcze, bądź uwielbiony za powołanie Kazimiery Gruszczyńskiej do służby w Kościele. Ona wielkodusznie odpowiedziała na otrzymany dar i stała się matką nowej rodziny zakonnej. Pełna obecności Ducha Świętego, na wzór Chrystusa niosła pomoc i pociechę chorym, cierpiącym i strapionym.
Pokornie Cię proszę, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, udziel mi za jej przyczyną łaski... i spraw, aby dostąpiła chwały ołtarzy we wspólnocie Ludu Bożego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za wiedzą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 19.11.2014, Nr 3803/D/2014.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz