Prace nad Positio rozpoczęte

Pan Bóg nie szczędzi swej łaski i błogosławieństwa. Można powiedzieć, że dzień 9 lutego 2015 r. był dniem inaugurującym prace nad Positio Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Przebiegają one pod kierunkiem Ojca Relatora Zdzisława Kijasa. Prośmy Ducha Świętego, by towarzyszył temu dziełu.


Komentarze