Radosny hymn

1. Radosny hymn śpiewajmy dziś
Bogu oddając chwałę,
za to, że już służymy Mu
lat sto trzydzieści trzy.

Ref.: Dziękujmy naszej Matce też,
iż mimo wielu prób
zwycięsko pokonując je
założyła zakon nasz.

2. By pomoc nieść wpatrzone w krzyż
siłę czerpiemy z Pana,
On uczy nas jak dobrze żyć,
jak w ślubach mężnie trwać.

3. Bóg jest nadzieją wielką nam
i naszym pokrzepieniem.
Dla Niego chcemy święcie żyć
ofiarnie służąc Mu.

m. i sł.: Maciej Figas ISCR


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz