W 133 rocznicę założenia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących…

26 kwietnia 1882 roku, w Święto Matki Bożej Dobrej Rady i Opieki Świętego Józefa, w warszawskim „Przytulisku”, oficjalnie zawiązało się Zgromadzenie Sióstr Cierpiących (późniejsza nazwa Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących). Zobaczmy, co o tym dniu mówi sama Założycielka – Sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska:
„W roku 1882 z wiedzą i upoważnieniem Władzy Duchownej stosownie do woli O. Honorata, przełożona Zgromadzenia Posłanniczek [Józefa Chudzyńska] przeznaczyła mnie do zakładu „Przytuliska” – zalecając, aby z tej gromadki dusz pragnących poświęcić się służbie Bożej, zapoczątkować zawiązek przyszłego Zgromadzenia, wybrać najodpowiedniejsze do Zarządu, na razie dopomagać – obznajamiać o tych obowiązkach, i o ile okaże się możliwym wrócić do swego Zgromadzenia [….]”.
„[…] W roku 1882 przy nabożeństwie „Triduum” w dzień Opieki Świętego Józefa – została poświęcona Statua Świętego Józefa, Siostry zapisane do Bractwa Opieki – i całe Zgromadzenie oddane w szczególny sposób pod Opiekę Świętego Józefa, a uroczystość Opieki przyjęta za dzień zawiązku, co rok rocznie ponawiane [jest] odpowiednim aktem na ten cel przepisanym.


[…] Między innymi zajęciami zaczęto praktykować posługi przy chorych, z czego społeczeństwo było zadowolone. Zapotrzebowania były coraz liczniejsze i liczniej też zgłaszały się dusze z poświęceniem dla chorych. Uznano to za znak Woli Bożej i w roku 1882-1883 Ojciec Honorat napisał odpowiednia Ustawę. Widocznie z natchnienia Ducha Świętego, gdyż Ojciec Generał Zakonu, mając takową podaną w roku 1888 do uznania orzekł, że mało podobnych, że nie widzi potrzeby żadnej poprawki. Udzielił Listu Pochwalnego i obiecał zająć się przeprowadzeniem w Kongregacji. Od roku 1882-83 tj. od czasu nadanej Ustawy zawiązało się ściślej Zgromadzenie pod nazwą Sióstr Cierpiących.
            [... Zakład „Przytulisko” stał się główną siedzibą Sióstr Cierpiących. Jakkolwiek nie jest ich własnością, zawsze czują się tylko przytulone – tu się wychowują i stąd rozchodzą w różne strony – zawsze w jednym celu: nieść pomoc biednym, głównie chorym.
            Obok biednych, jakimi opiekują się [siostry] w „Przytulisku” – obejmują szpitale, zakłady, przytułki, lecznice. Siostry stale będące w Zakładzie, chodzą do prywatnych domów pilnować chorych”.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz