"Siedemnastka" z Matką Kazimierą

Ref. Franciszkańska "siedemnastka"
to "Przyjaciół" piękny gest,
upamiętniający Matkę,
która dawno w niebie jest.

1. Już kolejny,  bardzo szybko,
bezpowrotnie miesiąc minął.
Czas ucieka, wieczność czeka
razem z Matką Kazimierą.

2. Złączmy głosy wspólnym śpiewem
uwielbiając swego Pana.
Jego miłość, Jego dobroć
niechaj będzie wychwalana.

3. Zacieśnijmy nasze więzi,
utwórzmy braterskie kręgi
wstawiennicze i pokutne,
bo modlitwa to potęga.

m. i sł.: Maciej Figas ISCR


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz