„Ciągle wzwyż… ciągle do Boga”

Zjednoczenie z Bogiem na drodze życia konsekrowanego w nauczaniu Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej.

W dniu 2 stycznia 2016 roku, w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących odbyło się sympozjum poświęcone życiu, dziełu i drodze do świętości Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Mottem spotkania były słowa Matki: „Ciągle wzwyż… ciągle do Boga”.

Sympozjum przebiegało według programu:

9.15 – „Sługa Boża Kazimiera Gruszczyńska:  życie, dzieło, droga do świętości” – wprowadzenie do tematu - s. Lucyna Czermińska, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego
 9.45 – „Modlitwa w życiu osoby konsekrowanej  na podstawie nauczania
 m. Kazimiery Gruszczyńskiej” –
M. Krystyna Dębowska
10.15 – przerwa na kawę
10.45 – „ Życie wspólnotowe – miejscem przeżywania własnej konsekracji”
s. Krystyna Jurkiewicz
11.30 – Msza św. – ks. Prałat Albert Warso, postulator procesu beatyfikacyjnego
12.30 obiad
14.00 – „Misja apostolska drogą realizacji miłości bliźniego” – s. Ewa Getler
14.30 – „Rady ewangeliczne aktualną drogą zjednoczenia z Chrystusem”
s. Lucyna Czermińska, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego
15.00 – dyskusja i podsumowanie sympozjum - br. Andrzej Baran.

W spotkaniu wzięły udział siostry franciszkanki od cierpiących, przedstawicielki zgromadzeń Rodziny Honorackiej, a także świeccy Przyjaciele Sługi Bożej. Sympozjum przewodniczył br. Andrzej Baran, kapucyn.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz