Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach otrzymał imię Kazimiery Gruszczyńskiej


2 czerwca br. odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której odsłonięta została tablica upamiętniająca nadanie imienia Matki Kazimiery Gruszczyńskiej Domowi Pomocy Społecznej w Kozienicach.

Warto przypomnieć, że 28 września 2015 r. uchwałą nr XI/72/2015 Rada Powiatu Kozienickiego zdecydowała o nadaniu imienia Kazimiery Gruszczyńskie Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach. Uchwała o nadanie imienia Kazimiery Gruszczyńskiej została podjęta na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, Dyrektora, pracowników i Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, który spotkał się z pozytywnym odzewem Rady Powiatu Kozienickiego. Wybór patrona placówki nie jest przypadkowy. Kazimiera Gruszczyńska urodzona w 1848 r. to zasłużona dla Kościoła, rodowita kozieniczanka, która była m.in. założycielką bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Podczas swojej działalności wybudowała m.in. na rodzinnych gruntach w Kozienicach dom zakonny dla sióstr, który do dziś stanowi jedną z wizytówek architektonicznych miasta. Będąc bardzo zaangażowaną w sprawy społeczne, opieki nad chorymi i ubogimi w Warszawie i innych miastach Polski oraz Kozienicach znacznie przyczyniła się do wzrostu poziomu świadczenia usług lekarskich i pielęgniarskich. To dzięki niej siostry zakonne stanowiły doskonałą kadrę pielęgniarską w kozienickim szpitalu, praktycznie od początku jego założenia.                                                                                   fot. Ks. mgr Łukasz Pyszczek

Wiemy, że od lat 20. XX w. do 1981 r. szpital powiatowy w Kozienicach miał swoją siedzibę w dawnych pocarskich budynkach koszarowych, przy ul. Lubelskiej. To własnie dzięki Kazimierze Gruszczyńskiej siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, jako pielęgniarki przez wiele lat niosły pomoc wszystkim potrzebującym. Dziś w zespole poszpitalnym mieści się Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, który świadczy osobom potrzebującym niezmiernie ważne usługi, w tym medyczne – opiekę lekarską i pielęgniarską.

Założycielka zgromadzenia zakonnego i niestrudzona orędowniczka niesienia pomocy potrzebującym, według licznych relacji jest również pośredniczką i za jej wstawiennictwem wielu ludzi doznało Opatrzności Bożej w poprawie zdrowia, często bardzo ciężkich przypadkach. Życie i działalność Kazimiery Gruszczyńskiej, poświęcenie, idea i charyzmat spowodowały, że jesteśmy obecnie świadkami jej procesu beatyfikacyjnego. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla Kozienic i powiatu kozienickiego, ale i całej diecezji radomskiej. Zakończenie procesu beatyfikacyjnego Kazimiery Gruszczyńskiej potwierdzi jej charakterystyczną doskonałość w realizacji cnót chrześcijańskich, a także sprawi, że lokalna społeczność diecezji radomskiej mogła będzie sprawiać kult błogosławionej Kazimiery Gruszczyńskiej – patronki Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach.

Uczniowie z Gimnazjum w Świerżach Górnych przygotowali inscenizację, która miała na celu przybliżenie postaci Matki Kazimiery. Uroczystej Mszy Świętej Przewodniczył ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik w asyście licznie zgromadzonych kapłanów. Obecne były władze lokalne wszystkich szczebli, Dyrektorzy i przedstawiciele szkół, poczty sztandarowe, Siostry Franciszkanki od cierpiących z Matką Generalną na czele. Oprawą muzyczną zajęła się Orkiestra z naszej Szkoły Muzycznej.

Ks. Biskup uroczyście odsłonił tablicę upamiętniającą nadanie Imienia Matki Kazimiery oraz poświęcił nowo odnowioną kapliczkę św. Antoniego. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pani Elżbieta Czapla nie kryła radości z tak ważnych wydarzeń dla wszystkich podopiecznych, ale dla wszystkich odpowiedzialnych za to cudowne miejsce.

Opr. Krzysztof Zając
www.parafia-kozienice.pl

Oddźwięk w mediach:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz