Starosta Powiatu Kozienickiego Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach
zapraszają
Wszystkich Przyjaciół Matki Kazimiery Gruszczyńskiej
do udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie
imienia Kazimiery Gruszczyńskiej
Domowi Pomocy Społecznej w Kozienicach
która odbędzie się dnia 2 czerwca 2016 roku o godz. 10.30
na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach przy ul. Lubelskiej 50

PROGRAM:
10.30 – rozpoczęcie uroczystości
- utwór muzyczny – Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach
- słowo wstępnie
- montaż słowny – Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych
11.00 – Msza św. polowa celebrowana przez Ordynariusza Diecezji    Radomskiej Księdza Biskupa Henryka Tomasika
12.00 – odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
12.15 – wystąpienia okolicznościowe
12.40 – Koncert – Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach

Elżbieta Czapla                                                           Andrzej Jung
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                           Starosta Powiatu Kozienieckiego
m. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach

Patronat honorowy:
Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz