Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej

Tajemnica 1. Proroctwo Symeona

Słyszałeś św. Józefie proroctwo Symeona skierowane do Maryi i widziałeś Jej ból. Tylko Ty wiesz, jak mocno ból ten przeszył Wasze serca.

Wierzę w Boga...
Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 2. Ucieczka do Egiptu

Józefie Święty, któryś ze spokojem ducha i ufnością w opiekę Bożą, znosił trudy i przykrości wygnania, naucz nas za Twoim przykładem nie upadać na duchu wśród przeciwności i niepowodzeń, lecz czyniąc wszystko, co będzie w naszej mocy, ufać Opatrzności od której wszystko zależy.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 3. Poszukiwanie Jezusa

Józefie Święty i tym razem nie zawodzisz Maryi. Razem z Maryją z bólem w sercach Waszych szukacie Jezusa. Jak ważna i cenna była Twoja pomoc.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 4. Spotkanie z Jezusem dźwigającym krzyż

Józefie Święty, któryś przez wiele lat mozolnie pracował przy prostym warsztacie w Nazarecie, aby zarobić na chleb dla Jezusa i Maryi, zapal nas podobną gorliwością w pełnieniu naszych codziennych obowiązków, jak też naucz nas zadowolenia z tych zajęć, jakie nam zostały powierzone. Naucz nas dźwigać nasze codziennie krzyże.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 5. Śmierć Jezusa na krzyżu

Józefie Święty, któryś jako Mąż sprawiedliwy, jako kochający Oblubieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa, otrzymał w niebie szczególną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, a szczególnie w godzinie śmierci.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusa

Józefie Święty, któryś z wiarą wpatrywał się w Jezusa i Jego cnoty przyswajał, upodobnij serca nasze do Jego Boskiego Serca, abyśmy mogli powiedzieć o sobie z Apostołem: żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 7. Złożenie Jezusa do grobu

Józefie Święty, któryś życie swoje święcie zakończył w rękach Jezusa i Maryi, uproś nam wytrwanie w łasce Bożej do końca i razem z Jezusem i Maryją bądź przy naszej śmierci, abyśmy w Wasze ręce mogli oddać duszę swoją z nadzieją wiecznego zbawienia.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, by się wstawiała za nami do Twej łaskawości teraz i w godzinę śmierci naszej Błogosławiona Dziewica Maryja, Matka Twoja, której najświętszą duszę przeniknął miecz boleści w godzinę Męki Twojej. Przez Ciebie, Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami.
Święty Józefie - módl się za nami.

Za: Ks. Józef Orchowski, Modlitewnik Apostolstwa Dobrej Śmierci, Michalineum 2015.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz