Litania do Matki Bożej Bolesnej (2)

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Jednorodzonego Syna Bożego,
Matko Bolesna,
Matko Płacząca,
Matko, proroctwem starca Symeona przejęta,
Matko, do Egiptu uchodząca,
Matko, z żalem Syna swego szukająca,
Matko, pod krzyżem stojąca,
Matko, Ciało syna łzami obmywająca,
Matko, Ciało Jezusa do grobu składająca,
Matko, zelżywość Chrystusa w swym Sercu nosząca,
Maryjo, Królowo Męczenników,
Maryjo, pociecho strapionych,
Maryjo, obrono słabych,
Maryjo, umocnienie zalęknionych,
Maryjo, światło rozpaczających,
Maryjo, opiekunko chorych,
Maryjo, ucieczko grzeszników,

Przez gorzką Mękę Syna Swego - przyczyń się za nami.
Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa ubiczowanego,
Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa cierniem ukoronowanego,
Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa na krzyżu umierającego,
Przez boleść, której doznałaś widząc przebicie włócznią Serca Jezusowego,
Przez Twoje doskonałe zgadzanie się z wolą Bożą,
Przez Twoje pełne zasług westchnienia i modlitwy,

My grzeszni - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna.
Abyś nam łaskę umocnienia w wierze wyjednać raczyła, 
Abyś nas w życiu i w śmierci godzinie od rozpaczy broniła,
Abyś nas ofiarnej służby bliźniemu nauczyła,
Abyś nam chwałę męstwa wysłużyła,
Abyś nas w wiernej nauce Syna Twego umocniła,
Abyś w nas cnoty czystości strzegła,
Abyś nas drogą cierpliwości w chorobach i nieszczęściach prowadzić raczyła,
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczyła,
Abyś nas przed trybunałem Sądu Bożego wspierała,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami Matko Najboleśniejsza.
w. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja Umiłowana Matka, Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinę Twej udręki, mogła nas bronić teraz i w godzinę naszej śmierci, przez Twoje zasługi, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

Lub

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Za: Ks. Józef Orchowski, Modlitewnik Apostolstwa Dobrej Śmierci, Michalineum 2015.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz