Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej (3)

Tajemnica 1. Proroctwo Symeona

Starzec Symeon przepowiada Maryi, że duszę Jej "przeniknie miecz". A stanie się to dlatego, że Jej Synowi niektórzy "będą się sprzeciwiać".

Wierzę w Boga...
Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 2. Ucieczka do Egiptu

Na rozkaz Anioła Józef wziął "Dziecię i Matkę Jego" i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień i trudności.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 3. Poszukiwanie Jezusa

Jezus zaginał w Jerozolimie. Trzy dni Maryja wraz z Józefem "bolejąc" szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki?

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 4. Spotkanie z Jezusem dźwigającym krzyż

Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne to musiało być spotkanie.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 5. Śmierć Jezusa na krzyżu

Boleść tę opisuje św. Jan w tym krótkim zdaniu: "Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego". Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryja...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego

Zdjęte z krzyża Ciało Jezusa złożono w ramionach Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a ona jakby uzupełnia to, co "nie dostaje cierpieniom Jezusowym".

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 7. Złożenie Jezusa do grobu

Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem, ale i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, by się wstawiała za nami do Twej łaskawości teraz i w godzinę śmierci naszej Błogosławiona Dziewica Maryja, Matka Twoja, której najświętszą duszę przeniknął miecz boleści w godzinę Męki Twojej. Przez Ciebie, Jezus Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami.
Święty Józefie - módl się za nami.

Za: Ks. Józef Orchowski, Modlitewnik Apostolstwa Dobrej Śmierci, Michalineum 2015.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz