Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej

Tajemnica 1. Proroctwo Symeona

Maryjo, niech moje serce nie buntuje się przy każdym cierpieniu, ale niech zawsze i za wszystko zsyła ku Niebu dziękczynienie i Magnificat. Jakże pragnę wychwalać Twoją wielkość, Twą świętość, twą piękność, Matko!

Wierzę w Boga...
Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 2. Ucieczka do Egiptu

Czy możesz na mnie liczyć, Panie, jak liczyłeś na świętość Józefa? Opiekunie Świętej Rodziny, dziś na nowo uciekam się pod Twoją opiekę. Strzeż mnie, broń i uproś coraz większą miłość do Jezusa i Maryi

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 3. Poszukiwanie Jezusa

Maryjo, chcę tak jak Ty szukać Jezusa. Nie siebie szukać, ale Jezusa. Matko, uproś mi, by nigdy nie zgasła w moim sercu święta gwiazda nadziei. Maryjo, Matko świętej nadziei, módl się za mną.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 4. Spotkanie z Jezusem dźwigającym krzyż

Matko, stałaś wśród tłumu. Twoje Niepokalane Serce przeszyte było strasznym bólem na widok Jezusa w cierniowej koronie. Uproś mi prawdziwe współczucie. Kochać Ciebie, współczuć z Tobą, o Matko - oto odtąd moje najgorętsze pragnienie.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 5. Śmierć Jezusa na krzyżu

Jezu konający na krzyżu, teraz, gdy świat o Tobie zapomina, chcę dołożyć wszelkich starań, by stać się pociechą dla Twojego Serca. Jezus, wpatrując się  w Twoje Serce włócznią przebite, słyszę Twój cichy głos, który do mnie szepcze: kochaj.
Naucz mnie kochać Ciebie, kochać Krzyż Twój, rany Twoje i Serce. Weź myśli moje, Jezu. Pozwól mi oprzeć znużoną głowę na krzyżu.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego

Jezu, chcę trwać przy Tobie, chcę zawsze, zawsze być z Tobą, Ty i ja, Panie. Jezus, niech chwalę Ciebie, uwielbiam i adoruję, aż utonę w oceanie miłości Twojego Boskiego Serca. Jezu, niech oczy moje będą nieustannie wzniesione ku niebu - tam moja ojczyzna.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 7. Złożenie Jezusa do grobu

Jezu, chcę wpatrywać się w Trój grób, dostrzec, że leżysz tam zamknięty, opuszczony.
I to samo powtarza się nieustannie w tabernakulum. Wszystko się skończy, skończy się męcząca i ciężka praca, skończą się odbierające sen troski, skończą się pokusy, łzy, bóle. Cierpienie, niechęć ludzka, zawody. To wszystko się skończy, gdy przyjdziesz, Panie, i zabierzesz mnie do swojej chwały, do przybytku wiecznej miłości.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, by się wstawiała za nami do Twej łaskawości teraz i w godzinę śmierci naszej Błogosławiona Dziewica Maryja, Matka Twoja, której najświętszą duszę przeniknął miecz boleści w godzinę Męki Twojej. Przez Ciebie, Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami.
Święty Józefie - módl się za nami.

Za: Ks. Józef Orchowski, Modlitewnik Apostolstwa Dobrej Śmierci, Michalineum 2015.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz