13 października 2017 r. - Święto bł. Honorata Koźmińskiego

W czasie trwania procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w szczególny sposób dziękujemy za dar bł. Honorata Koźmińskiego, Ojca Rodziny Honorackiej. To z Jego inspiracji Matka Kazimiera utworzyła nasze zgromadzenie – Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. W swoich naukach kierowanych do sióstr, wiele razy podkreślała znaczenie o. Honorata dla rozwoju zgromadzenia, odwoływała się do Jego nauczania i udzielanych wskazówek, uważając go za Ojca Zgromadzenia. We wspólnotach siostry modliły się o kanonizację Ojca, za wszystkie zgromadzenia honorackie, prosząc o wierność charyzmatom.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz