Prośby i podziękowania

Proszę o modlitwę w intencji K., aby Bóg Miłosierny uwolnił go od wszelkiego rodzaju grzechu nieczystości, pornografii i samogwałtu. Aby Pan skruszył i nawrócił jego serce,(8.09.)

Bardzo proszę o modlitwę o cud uzdrowienia dla bardzo chorej i cierpiącej B. (25.09.)

Pragnę złożyć świadectwo wysłuchanej modlitwy w intencji K. Tak jak prosiliśmy, Bóg uwolnił go od wszelkiego grzechu nieczystości. K. wyspowiadał się i szczerze nawrócił. Żyje według słowa Boga. Bóg bardzo szybko zadziałał, nie upłynął nawet miesiąc naszych modlitw. Chwała Panu! (28.09.)

Proszę o modlitwy w intencji chorej mamy H. przebywającej w szpitalu - o wyjednanie u Boga Wszechmogącego łaski powrotu do zdrowia, dodanie jej sił oraz szczęśliwie wykonane operacje i zabiegi. (4.10).

Szczęść Boże,
Proszę Siostry o modlitwę o dar potomstwa dla Małgosi i Piotra. Bóg zapłać (5.10.)


Proszę...
- o pomoc w dojściu do prawdy w sprawie Dariusza,
- o szczęśliwy przebieg ciąży dla Joanny,
- o potrzebne łaski i siły dla Iwony. (8.10.)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz