W intencji Agnieszki...

... proszę o modlitwę, oby Pan wskazał drogę, która zaprowadzi ją do zbawienia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz