Nowenna - Dzień 9 – Każdy dzień zbliża do wieczności

Moja Ojczyzna jest w Niebie. Pan Jezus poszedł tam pierwszy, by mi przygotować miejsce. Moje życie zmierza do wejścia na Gody Oblubieńca. Ten czas, jaki mi pozostał, muszę poświęcić na zdobycie jak najpiękniejszej szaty godowej – świętości.
Matko Kazimiero. Często powtarzałaś, że czeka nas wieczność – a „będzie taka, na jaką zarobimy”. Proszę, abym nigdy nie zapomniała o twojej wskazówce, że „każdy dzień, to ostatni zarobek na wieczność”.

Modlitwa: Boże Ojcze, Lekarzu dusz i ciał, który Sługę Bożą Matkę Kazimierę Gruszczyńską obdarzyłeś darem znoszenia cierpienia i choroby z miłości do Twojego Syna, przez jej wstawiennictwo daj cierpiącym duchowo i fizycznie umiejętność odkrycia wartości własnego bólu oraz siły do mężnego go znoszenia. A jeśli jest to zgodne z Twoją Najświętszą wolą, obdarz ich zdrowiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

(autor: Ewelina Borger)

Imprimatur Kurii Diecezjalnej Radomskiej z dnia 10.10.2018 r., L. dz. 1358/18, Bp Henryk Tomasik, Biskup Radomski


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz