Na Powązkach ekshumowano doczesne szczątki słulgi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej

Szczątki założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących przeniesiono do kościoła św. Józefa w Kozienicach.


Kazimiera Gruszczynska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących 
zmarła w Kozienicach w opinii świętości w 1927 r. Od 2013 r. toczy się jej proces beatyfikacyjny.

Ból nie opuszczał miesiącami. Cierpiąca na guza jelit Kazimiera Gruszcyzńska prawie nie dawała jednak po sobie tego poznać. Jej towarzyszki zapamiętały, że po nieprzespanej nocy potrafiła swoje łóżko oddać wracającej z dyżuru siostrze i nieraz opróżniała szafę dla tych, którzy byli w potrzebie. Sama powtarzała, że jest dzieckiem krzyża, a swoim siostrom mówiła: "Każdy dzień uważaj jako ostatni zarobek na wieczność".

Kazimiera Gruszczyńska (1848-1927), założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących od najmłodszych lat oddała się bez reszty Jezusowi poprzez prywatny ślub czystości oraz w podjętej drodze życia zakonnego. W 1875 r. wstąpiła do Postanniczek Serca Jezusowego, pierwszego zgromadzenia bezhabitowego założonego przez o. Honorata Koźmińskiego. W 1882 r., na polecenie o. Honorata objęła kierownictwo zakładu dobroczynnego "Przytulisko", w którym miała utworzyć wspólnotę zakonną, oddającą się posłudze chorym i cierpiącym - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Matka Kazimiera prowadziła je przez 45 lat.

Była inicjatorką wielu dzieł i placówek dla: chorych, ubogich, bezdomnych, samotnych matek i sierot. Bezwarunkowo oddana drugiemu człowiekowi dotkniętemu cierpieniem, broniąca każdego życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, sama także doświadczona była wieloletnim, ciężkim cierpieniem - uczyła, jak je mężnie przyjmować i znosić. Zmarła w Kozienicach w opinii świętości. Od 2013 r. toczy się jej proces beatyfikacyjny.

18 i 19 marca przeprowadzono prace ekshumacyjne pod nadzorem trybunału kościelnego, powołanego przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Wydobyte z grobu ziemnego doczesne szczątki matki Kazimiery Gruszczyńskiej zostały oczyszczone i kanonicznie rozpoznane przez biegłych z anatomii. Następnie złożono je w miedzianej urnie, którą hermetycznie zamknięto i opieczętowano lakowymi pięczęciami kurii. Urna została przekazana księdzu portatorowi, którego zadaniem było przewiezienie jej do Kozienic i przekazanie trybunałowi kościelnemu, powołanemu przez bp. Marka Solarczyka, ordynariusza radomskiego.

Według informacji Postulacji Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej, w skład komisji ekshumacyjnej weszli duchowni, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, a także świadkowie autentyczności grobu sługi Bożej na ołtarze, biegli z anatomii i medycyny oraz pomocnicy techniczni.

19 marca, po przewiezieniu urny do domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Kozienicach, na czas prawnego przekazania jej trybunałowi, doczesne szczątki Sługi Bożej złożono w poświęconej jej Izbie Pamięci, zorganizowanej w pokoju, w którym Kazimiera Gruszczyńska zmarła. Po odczytaniu dokumentów, zaprzysiężeniu Trybunału i stwierdzeniu nienaruszalnośći pieczęci, urnę procesyjnie przeniesiono do kaplicy bocznej kościoła św. Józefa i złożono w drewnianym sarkofagu, który opatrzono lakową pieczęcią kurii radomskiej.

W procesie beatyfikacyjnym trzeba udowodnić, że kandydat na chwały ołtarzy praktykował w stopniu heroicznym wszystkie cnoty, jak również wyprosić cud za jego przyczyną. Dlatego po dokonanych czynnościach uczestnicy wspólnie odmówili tajemnicę chwalebną różańca: Zmartwychwstanie Pana Jezusa, proszą o rychłą beatyfikację m. Kazimiery.

Zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego cześć publiczna należna jest tylko relikwiom błogosławionych i świętych dopiero po oficjalnym orzeczeniu Kościoła, wyrażającym się w beatyfikacji i kanonizacji. Dlatego, zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego i instrukcją Stolicy Apostolskiej "Sanctorum Mater", doczesnym szczątkom sługi Bożej nie oddawano czci publicznej.

Czynności związane z ekshumacją, rekognicją i przeniesieniem doczesnych szczątków Kazimiery Gruszczynskiej zrealizowano w 107. rocznicę konsekracji kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającj Pomocy, znajdującej się w Domu Generalnym Zgromadzenia i dopełniono w uroczystość św. Jóżefa, patrona, którego sługa Boża otaczała szczególną czcią.

Źródło: Tomasz Gołąb, Na Powązkach ekshumowano doczesne szczątki sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej, w: Gość Warszawski (wydanie internetowe), 19.03.2022 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz