Milowy krok do beatyfikacji

Papież Franciszek podpisał dekrety dotyczące heroiczności cnót dwóch Polek, Rozalii Celakówny i Kazimiery Gruszczyńskiej. Do beatyfikacji tych Czcigodnych Sług Bożych konieczne jest jeszcze uznanie cudu za ich wstawiennictwem.

- Zgoda Papieża na promulgowanie, czyli ogłoszenie dekretów heroiczności cnót Sług Bożych, to milowy krok ku ich beatyfikacji - podkreśla o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD, relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. - Kolejnym krokiem będą procesy o cud za ich wstawiennictwem. Jednak najpierw muszą zostać wybrane do zbadania łaski mające znamiona cudu - tłumaczy. [...]

Dziecko krzyża

W sobotę 9 kwietnia Papież Franciszek promulgował także dekret dotyczacy Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Pierwsza przełożona generalna tego zgromadzenia była inicjatorką wielu dzieł oraz placówek służących chorym, ubogim, bezdomnym, samotnym matkom i sierotom.

Jej proces beatyfikacyjny trwa od 6 kwietnia 2013 r.

- Jest przykładem przyjmowania i przeżywania cierpienia, zarówno duchowego, jak i fizycznego. Matka Gruszczyńska jest wzorem bezgranicznego zaufania Opatrzności Bożej, pragnienia wypełnienia woli Bożej w każdej najdrobniejszej sprawie, ukochania krzyża, wierności powołaniu zakonnemu, miłosiernej troski o cierpiącego człowieka, zatroskania o własną świętość, a także o zbawienie i świętość bliźnich - wyjaśnia o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD.

W każdym cierpiącym człowieku upatrywała cierpiącego Chrystusa i pragnęła mu pomóc.

O aktualności przesłania Matki Gruszczyńskiej mówi s. Lucyna Czermińska CSFA, postulatorka na etapie diecezjalnym i obecnie wicepostulatorka na etapie rzymskim jej procesu beatyfikacyjnego.

- W obliczu tego, czego dziś doświadczamy w świecie, w sytuacji wojny na Ukrainie, szerzącej się cywilizacji śmierci, braku szacunku do ludzkiego życia, matka jest świadkiem niosącym nadzieję - podkreśla s. Lucyna Czermińska.

Matka Kazimiera Gruszczyńska mówiła o sobie: jestem dzieckiem krzyża.

Troska o życie

Czcigodna Sługa Boża matka Kazimiera Gruszczyńska odznaczała się ogromnym szacunkiem dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Do postulacji procesu napływają świadectwa o łaskach otrzymanych przez wstawiennictwo matki Gruszczyńskiej. Dotyczą one uzdrowień, poprawy zdrowia, otrzymania pracy, nawróceń. Matka Kazimiera wyprasza narodziny potomstwa.

- To jest niezwykle znamienne, że w czasie, gdy zabija się dzieci nienarodzone, Pan Bóg przez wstawiennictwo matki Kazimiery daje dziecko. Garbyś, Ludwiś, Leoś, Wandzia, Laura to niektóre z kilkunastu dzieci wyproszonych dzięki jej orędownictwu - podkreśla s. Lucyna Czermińska.

Źródło: Małgorzata Bochenek, Milowy krok do beatyfikacji, w: Nasz Dziennik nr 84/11.04.2022, s. 12.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz