Dwie Polki bliżej chwały ołtarzy

W sobotę 9 kwietnia br. Ojciec Święty upoważnił kard. Marcello Semeraro, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, do ogłoszenia ośmiu dekretów w sprawach beatyfikacyjnych. Papież podpisał dekrety o heroiczności cnót dwóch Polek: Rozalii Celakówny i Kazimiery Gruszczyńskiej. (...)

Kazimiera Gruszczyńska

Urodziła się 31 grudnia 1848 roku w Kozienicach. Od najmłodszych lat pragnęła swoje życie poświęcić Bogu o czym świadczy fakt, że mając 10 lat złożyła prywatny ślub czystości. Ponowiła go uroczyście w wieku 20 lat, podczas Mszy św. w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach, w obecności ks.Józefa Khauna, miejscowego proboszcza, a zarazem swojego spowiednika i kierownika duchowego. 

Jako młoda dziewczyna posługiwała w kościele parafialnym, zajmowała się katechizacją dzieci z ubogich rodzin, prowadziła działalność dobroczynną. W swoim rodzinnym mieście pragnęła założyć ośrodek dla dziewcząt, by kształcić je w duchu patriotycznym. Choć uzyskała odpowiednie ku temu wykształcenie, nie uzyskała zezwolenia władz carskich. Powodem był jej udział w manifestacji patriotycznej w Instytucie Maryjskim w Puławach, do którego uczęszczała jako młoda dziewczyna.

Poszukując swej drogi życiowej, w czerwcu 1875 roku udała się do Zakroczymia do znanego wówczas spowiednika - o. Honorata Koźmińskiego. Odbyte pod jego kierunkiem tygodniowe rekolekcje okazały się momentem przełomowym w jej życiu. Niedługo po nich przystąpiła do grupy kobiet będącej zalążkiem założonego przez o. Honorata ukrytego Zgromadzenia Posłanniczek Serca Jezusowego, rozpoczynając tym samym formację zakonną.

W 1875 roku wspólnota sióstr przeniosła się do Warszawy i tutaj 1 czerwca 1879 roku Kazimiera złożyła śluby zakonne. W 1881 roku o. Honorat Koźmiński powierzył jej funkcję przełożonej w Warszawskim "Przytulisku" - schronisku dla kobiet będących w trudnej sytuacji życiowej. Z miejscem tym związana była już na zawsze.

Pod kierunkiem o. Honorata Koźmińskiego zaczęła tworzyć nowe zgromadzenie, którego pierwszymi członkiniami zostały kobiety związane z "Przytuliskiem". Tak powstało Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, którym kierowała aż do śmierci. Zmarła 17 września 1927 roku w Kozienicach.

MC/causesanti.va, kazimieragruszczynska.eu, celakowna.pl, niedziela.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz