Zaproszenie na 17 września 2022 r. do Kozienic

Siostry Franciszkanki od Cierpiących

serdecznie zapraszają


Wszystkich Chętnych


do wspólnego uczestniczenia we Mszy św. 

o łaskę beatyfikacji Założycielki Zgromadzenia,

Czcigodnej Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, 

w 95 rocznicę odejścia Jej do domu Ojca.

Msza św. będzie sprawowana 17 września 2022 r. (sobota)

w kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża

w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 2.


Program


17.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.00 – Msza św. o łaskę beatyfikacji Matki Kazimiery Gruszczyńskiej 

pod przewodnictwem Kanclerza Kurii Diecezji Radomskiej Ks. Prałata Marka Fitucha.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz