Wyprasza dar potomstwa

W dniu 9 kwietnia minie druga rocznica ogłoszenia dekretu heroiczności cnót Czcigodnej Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Kandydatka na ołtarze oręduje za rodzinami pragnącymi mieć dzieci, a także ratuje małżeństwa.

"Za łaskę szczęśliwego urodzenia Tadzia dziękuję rodzice i rodzina". "Ola i Karol dziękują za dar poczęcia dziecka i proszą o szczęśliwe donoszenie ciąży i narodziny". To jedne z ostatnich wpisów zamieszczonych na stronie dedykowanej procesowi beatyfikacyjnemu m. Kazimiery (www.kazimieragruszczynska.eu).

- Często docierają do nas prośby o modlitwę przez wstawiennictwo m. Kazimiery Gruszczyńskiej w intencji daru potomstwa, ale też w sytuacjach złych prognoz prenatalnych. Otrzymujemy również prośby z błaganiem o interwencję modlitewną już po narodzinach, kiedy okazuje się, że na skutek komplikacji okołoporodowych życie dziecka jest zagrożone. Na przestrzeni tylko dwóch ostatnich lat, dzięki ufnej modlitwie do m. Kazimiery, na świat przyszło kilkoro dzieci, kilka innych noworodków przeżyło sytuacje kryzysowe. Informują nas o tym rodzice wdzięczni m. Kazimierze za pomoc w uproszeniu tej łaski, o którą błagali Pana Boga - mówi s. Lucyna Czermińska CSFA, wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego m. Kazimiery Gruszczyńskiej.

Matka Kazimiera Gruszczyńska z inspiracji bł. Honorata Koźmińskiego założyła bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Angażowała się w posługę dla chorych i cierpiących w domach prywatnych, organizowała przytułki dla najbardziej potrzebujących. Stała się jedną z prekursorek szpitala dla ubogich matek w Warszawie. Jak wytłumaczyć fakt, że choć za życia jej pomoc nie była ukierunkowana stricte na dzieci, to po śmierci stała się "specjalistką" w wypraszaniu daru potomstwa?

- Wspierała tworzenie przytułków dla dzieci, sierocińców dla sierot, jednak nie był to charyzmat naszego zgromadzenia. To, że dzięki modlitwie za jej wstawiennictwem ktoś otrzymuje dar potomstwa po kilku latach bezsilnych starań o dziecko, odczytuję jako znak w kontekście czasów współczesnych. Widzimy toczącą się dzisiaj w Polsce batalię o tzw. prawo do aborcji, przy jednoczesnym ogromnym cierpieniu wielu małżeństw, które pragną mieć dziecko. Matka Kazimiera nie zostawia ich bez pomocy, reaguje, a przez to przypomina też, jak wielkim Bożym darem jest życie człowieka od poczęcia. Tym samym otrzymane przez jej wstawiennictwo łaski stają się wołaniem w obronie życia każdego poczętego dziecka - ocenia s. Lucyna Czermińska CSFA.


Wiele z otrzymywanych łask dzięki jej wstawiennictwu dotyczy też rożnych kryzysów. - Wychodziła naprzeciw największym biedom, wspierała duchowo i moralnie. Była powiernikiem dla wieku, potwierdzają to świadectwa. Potrafiła doskonale odczytać znaki czasów, współdziałała z łaską Ducha Świętego, miała nieswamowity dar rozeznania. Wiele osób przychodziło do niej, doświadczając utraty najbliższych, pamiętajmy, że pełniła swoją misję w czasie zaborów.Wspierała w wyjściu z kryzysu małżeństwa przeżywające trudności. I dzisiaj na tym polu ma swoje zasługi - podkreśla nasza rozmówczyni.

Czcigodna Sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska pomaga odkryć sens cierpienia. Wiedza o tym ci, którzy modlą się przez jej wstawiennictwo, ale także pochylają się nad książkami przybliżającymi jej życie i działalność. Najnowsza publikacja jej poświęcona, wydana nakładem franciszkańskiego wydawnictwa Bratni Zew, ukazała się w marcu br. Nosi tytuł "ciągle wzwyż, ciągle do Boga... Droga duchowego wzrostu Czcigodnej Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej (1848-1927)". Nie została jeszcze wybrana łaska mająca znamiona cudu potrzebna do beatyfikacji m. Kazimiery Gruszczyńskiej. Prośby o modlitwę i informacje o otrzymanych łaskach można przesyłać listownie na adres: 
Postulacja Sł. B. Kazimiery Gruszczyńskiej 
ul. Wilcza 7, 00-538 Warszawa
lub e-mailem: matkakazimiera.franciszkanki@gmail.com, 
lucynacz@o2.pl

Źródło: M. Bochenek, Wyprasza dar potomstwa, w: Nasz Dziennik nr 79(5.04.2024), s.12.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz