Przy dzieleniu się święconym jajkiem (4 IV 1926)

Uzupełniam to, co wam zalecałam w dniu wilii Bożego Narodzenia tego roku. Spełniajcie te jeszcze moje rady: 1/ pamięć na obecność Bożą, to co czynicie lub mówicie, zawsze z pamięcią na Boga, by się Jemu podobać; 2/ starać się, by wszystko zgodne było z wolą Bożą, byście tę wolę Bożą umiłowały, jej szukały we wszystkim; 3/ z tego usposobienia, z zachowania tych dwu rzeczy serca wasze staną się czystym i miłym Panu Jezusowi przybytkiem, w którym On z upodobaniem przebywać będzie.