Rady Matki Kazimiery w pracy nad sobą (2)

1/ (...) rozbudzajmy ducha żarliwości szczerej ofiary.

2/ Szukajcie Boga w każdej sprawie, w każdej sytuacji.

3/ Módlcie się o tę świętą miłość Bożą, bo tego nam jedynie potrzeba, ale z tą miłością niech się łączy miłość bliźniego, miłość wzajemna, tej miłości Pan Jezus się domaga.

4/ (...) hasło nasze: „Wszystko dla Jezusa” niech wyciśnie pieczęć na wszystkich naszych sprawach.

5/ Ufaj Bogu, a w twej nędzy wspierać Cię będzie.

6/ „Wszystko dla Pana Jezusa”. Ta myśl doda nam siły [do] zwycięstwa nad trudnościami.

7/ Czuwaj, bo życie niedługie, a wieczność bezgraniczna.

8/ Niech te trzy cnoty: wiara, nadzieja i miłość przewodniczą Ci w doli i niedoli wszelakiej, a zawsze będziesz szczęśliwa.

9/ Jak jednego dnia więcej się zaniedbasz – żałuj tej straty i znów na nowo zaczynaj, ale nigdy nie trać ufności.

10/ (...) wszelkie cierpienie to droga wybranych – oby tylko umieć wykorzystać te dane nam skarby.

11/ Roztropność zawsze powinna nam przewodniczyć i o nią modlić się należy.

12/ (...) wszystko, co Bóg daje, to dla naszego dobra.

13/ Żyj dla Boga, a Bóg będzie zawsze z Tobą.

14/ Kochaj Boga, ufaj bez granic, bądź wierną prawom Jego, a niczego się nie lękaj.

15/ O, jakież są cudowne drogi Boże.

16/ (...) przy dobrej woli naszej i z łaską Bożą współpracując, wszystko możemy.

17/ Modlitwa, posłuszeństwo, miłość wspólna, do tego się stosujcie, a będzie błogosławieństwo Boże z Wami.

18/ (...) nade wszystko staraj się o postęp duszy, bo to zawsze i wszędzie [jest] najważniejszą naszą sprawą.

19/ Módl się z wiarą, ufnością, a Pan Jezus przyrzekł dużo proszącym.

20/ (...) módlmy się, ufajmy i wsłuchujmy się w głos Boży, a zajdziemy tam, gdzie łaska Boża nas wzywa.

21/ (...) naszym obowiązkiem: uświęcenie.

22/ Czuwaj, módl się, pracuj nad sobą.

23/ (...) być uległym narzędziem w rękach Cudownego Mistrza.

24/ Pamiętajmy, czym jesteśmy i starajmy się we wszystkim pełnić przyjęte prawo jako wolę Bożą, a pokój będzie w nas.

25/ Czuwaj, módl się gorąco, śledź każdy promyk światła Bożego, wsłuchuj się w głos Boży.

26/ (...) najmniejsza z łask jest najcenniejszą ponad wszystkie skarby świata.

27/ Największym darem jest powołanie, a procentowanie tego zależy od naszej wierności, ustawicznej pracy, a nade wszystko ukochania świętego zadania swego.

28/ Modlitwa to grunt naszego szczęścia.

29/ (...) tam, gdzie czujesz mniej sympatii, o to okazuj więcej serca, a zawsze, wszędzie z miłością.

30/ Miłością ogarniaj wszystkich.

31/ (...) aby każda chwila życia była pełnieniem woli Bożej, bo w tym nasze uświęcenie i pokój wewnętrzny.

32/ (...) aby duch Ewangeliczny zapanował w Twym sercu, a w nim zespolą się wszystkie cnoty.

33/ Pilnuj modlitwy, idź drogą posłuszeństwa, a nigdy nie zbłądzisz, to prosta droga do szczęścia.

34/ (...) nie wydajmy sądu o nikim i niczym, nie zgłębiwszy przed Bogiem.

35/ Posłuszeństwo to najkrótsza droga do świętości.

36/ (...) dwa wyrazy; „Bóg mój i wszystko”. To sobie często powtarzajmy, one nas zawieść nie mogą.

37/ (...) nie róbcie ustępstwa żadnym wymaganiom świata.

38/ (...) ukochajcie posłuszeństwo, bądźcie posłuszne przełożonym w duchu wiary.

39/ (...) cnota ubóstwa niech nie będzie przez Was lekceważoną, bo ją w wielkim poważaniu miała św. Franciszek i nazwał swą matką.

40/ Na świecie wszystko może się zmienić, ale Ewangelia i wartość ślubów nigdy się nie zmienia.

41/ Co dzień uprzątajcie serca, wymiatajcie z nich wszystko, przygotujcie Panu Jezusowi mieszkanie, aby chętnie w nim przebywał.

42/ Cieszcie się ze wszystkiego i w każdej chwili.

43/ (...) jeżeli w każdej chwili pamiętać będziemy, że Bóg na nas patrzy – będziemy jak w fortecy.

44/ Wszystko przeminie, wieczność czeka. Dążmy do niej codziennie.

45/ Weź się do czuwania, do pracy nad sobą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz