Nowa książka o Sł. Bożej Matce Kazimierze Gruszczyńskiej


Ze wstępu: Oddajemy w ręce Państwa pracę, która ma przybliżyć postać i dziedzictwo Kazimiery Gruszczyńskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Była Ona osobą, która mimo skromności swojego życia wykreowała wielkie dzieło, jakim było utworzenie nowej wspólnoty zakonnej w bardzo trudnych dla religii katolickiej czasach. W jej życiu, jak w soczewce skupia się cała historia Polski przełomu XIX-XX wieku. Jest przykładem heroizmu i patriotyzmu w niełatwym dla Polaków okresie. Kazimiera Gruszczyńska była człowiekiem wyjątkowym, którego życiowym celem było niesienie innym pomocy zarówno materialnej, jak i duchowej przez pojednanie z Bogiem. Znamiennym jest, że w prawie wszystkich źródłach i relacjach osób, które ją znały jest wymieniana jako osoba, która mimo niezmiernej skromności, swoją odwagą i duchową stanowczością potrafiła mobilizować innych ludzi do wielkich rzeczy. Swoją pracowitością i oddaniem Bogu dawała przykład tym, którzy się z nią spotykali. Przekonanie o świętości jej życia, zarówno wśród Sióstr Zgromadzenia Franciszkanek od Cierpiących, jak i świeckich wiernych spowodowało wszczęcie jej procesu beatyfikacyjnego, który obecnie toczy się na etapie rzymskim.

Mimo wielkich zasług dla szerzenia chrześcijańskich i humanitarnych postaw, wśród naszych rodaków Matka Kazimiera Gruszczyńska nie jest szeroko znaną. Stąd też niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie jej osoby jak najszerszym kręgom społecznym, a zwłaszcza młodzieży. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej jest szczególnie usatysfakcjonowane powstaniem tej pracy, albowiem Matka Kazimiera Gruszczyńska była związana z Kozienicami przez całe swoje długie i trudne życie. Tu się urodziła, spędziła młodość i zmarła, pozostawiając po sobie piękny kompleks budynków klasztornych, który wzniosła na rodzinnej posesji. Mieszkańcy Kozienic do dziś oddają jej cześć, wspominając jak wiele uczyniła dla naszego miasta, zwłaszcza przez pomoc chorym, biednym i potrzebującym. Z uwagi na rozmiary opracowania nie można było przedstawić w nim wszystkich zasług i drogi do świętości Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej, ale niewątpliwie przybliży ono jej wielką postać. Pouczające i służące nam za drogowskaz, są także myśli, będące wyborem z pism Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, zawarte w drugiej części pracy.

Lech Wiśniewski, Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kozienickiej

***

Z Kozienic, ku chwale ołtarzy. Droga do świętości Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej

Cześć I - Dzielna i kochająca. Krótka wędrówka po drogach życia Sł. B. Kazimiery Gruszczyńskiej

Ks. Albert Warso, postulator procesu Sł. Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej.

Cześć II - Ciągle wzwyż, ciągle do Boga... Wybór myśli Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

Wyboru myśli z listów Matki Kazimiery dokonał Maciej Figas

Wydawcy:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej
ul. Jana Kochanowskiego 22
26-900 Kozienice
www.kozienice.org.pl


Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących
ul. Wilcza 7
00-538 Warszawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz